17.5 C
Kalecikkaya
19 Mayıs 2024
Kalecikkaya Köyü
GenelHaberlerKalecikkaya

Mat-Geo-Tek Olimpiyatında Dünya 8. si oldu.

Uluslararası I-Stem olimpiyatları sonuçları açıklandı

Ted Ankara Koleji öğrencilerinden ve köylümüz, aynı zamanda Ankara da ikamet eden Abidin ÖZKAN ın torunu, 9-B sınıfı öğrencisi  Bora İMREN   matematik-geometri-teknoloji dalında Dünya 8.liği alarak bizleri gurulandırmışlardır. 

Doktor Ersin İMREN in oğlu Bora İmren Yarışma da fizik, kimya, biyoloji, matematik, geometri ve teknoloji sorularının sorulduğu genel bir sınav uygulanmıştır. 

Öğrenciler seçtikleri bir branştan ya da her branştan soru içeren genel sınav kategorisinden yarışmaya katıldılar. 

9-B sınıfından Alperen Konukbay genel sınav kategorisinde 1. lik,

Cenk Kuleoğlu 2. lik ve

Ufuk Köprülü de 6. lik,  

9-A sınıfından Mustafa Ege Yardımcı kimya dalında 3. lük elde etmişlerdir.

I-Stem olimpiyatı farkındalık yaratıp, genç beyinleri teşvik ederek stem eğitimini desteklemeyi amaçlamıştır. Sorular öğrencilerin derslerde öğrendikleri konu ve teorilerin hayatın içinde var olduğu fikrini yansıtmaktadır.  

Yarışmaya katılan öğrencilerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.

 STEM eğitim sisteminin detayları veliler ve öğrenciler tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki STEM eğitiminin detayları nedir hangi alanlarda etkili olur. İşte STEM nedir sorusunun cevabı..

İçinde bulunduğumuz çağda, tüm bireylerden meraklı, araştırmacı ve üretici olması beklenmektedir. Bu sebeple, bireylerin soru sormalarını, araştırmalarını, üretmelerini ve buluş yapmalarını teşvik edici ve bu konulardaki yetenek ve ilgilerini ortaya çıkarıcı eğitim süreçlerine girmeleri  gerekli görülmektedir.

Bireylerin soru sorma, araştırma, üretme, buluş yapma becerilerini ve ilgilerini ortaya koyabilmesi için eğitim süreçlerinde STEM disiplinleri alanlarındaki bilgilerini ve becerilerini bir araya getirebildikleri proje tabanlı öğrenme STEM eğitimi etkinliklerinin içine dahil edilmeleri gerekmektedir.

STEM eğitimi Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik disiplinleri arasındaki ayrımı ortadan kaldırarak, bu disiplinler arasında tam bütünleşmeyi uyumlu bir şekilde oluşturarak, anaokulundan üniversiteye kadar verilecek proje tabanlı eğitim yaklaşımıyla soru soran, araştıran, üreten ve yeni buluşlar yapabilen bir neslin yetiştirilmesini amaçlamaktadır. STEM eğitim yaklaşımıyla, öğrencilerin üretim ve buluş yapma alanında yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, problem çözme gibi yetenekleri geliştirilmektedir.

İş dünyasına girdiklerinde de proje becerileri sayesinde iş hayatının istediği niteliklere kolayca uyum sağlayabilmeleri amaçlanmaktadır. STEM eğitiminin, bilim ve teknoloji üretimi ve mühendisliğe yönlendirmesi, öğrencilere disiplinlerarası bir bakış açısı kazandırması ve öğrencilerin projelerini somut olarak hayata geçirebilmesini sağlaması sebebiyle günümüzün en önemli eğitim yaklaşımlarından birisi olduğu söylenebilir.

STEM eğitimi Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik alanlarındaki teorik bilgilerin uygulamaya, ürüne ve yeni buluşlara dönüştürülmesine olanak tanıması açısından önemlidir. Ayrıca, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında öğretim gören meraklı, soru sorma becerilerine sahip, yetenekli ve ilgili öğrencilerin belirlenmesini, üniversitelerin Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik alanlarına yönlendirilmesini ve teşvik edilmesini amaçlamaktadır. Ayrıca iş gücü niteliğinin artırılmasını sağlamak için gerekli stratejilerden olan deneme ve yanılma yaparak öğrenme, soru sorma, araştırma ve buluş yapma gibi becerilerin ortaya çıkarılmasını ve geliştirilmesini sağlar. Bu da işgücü piyasasında,
üretim, Ar-Ge, inovasyon, teknik altyapı, süreç geliştirme ve nitelikli işgücü açığının kapatılmasına hizmet edecektir.

STEM eğitimi artık bütün dünya ülkeleri için bir zorunluluk haline gelmiştir. Gelişmiş ülkeler sadece içerik öğretmeye ve ezbere dayalı eğitim sisteminden vazgeçip, eğitim sistemlerini disiplinlerarası bir yaklaşımla yaparak-yaşayarak öğrenmeye odaklı hale getirmeye başlamıştır.

Bunun nedeni olarak da son yıllarda bilgi toplumunda bireylerin emek ve kasgücünden çok zihinsel düşünme süreçlerinin proje planlama, yönetimi ile üretim becerilerinin ve tutumlarının geliştirilmesinin zorunluluk olarak görülmesidir.

Günümüzün bilgi ve iletişim çağında STEM eğitimi ülkemiz için de çok önemli olup, yeterli bilgi birikimine zamanında sahip olmak açısından eğitim sistemimizde en kısa zamanda proje tabanlı öğrenmeye dayalı STEM eğitimi uygulamalarının yaygınlaşması önem arz etmektedir.

STEM eğitimleri öğrencilerimizin proje çalışmaları gerçekleştirerek ve işbirliği yapmayı öğrenerek hayata hazırlamalarına katkı sağlayacaktır. STEM eğitim yaklaşıyla öğrencilerimz tarafından kazanılan soru sorma, araştırma, buluş yapma ve ürün geliştirme becerileri sayesinde okullarından mezun olan öğrencilerimizin iş hayatlarında başarıları ve ülkemiz ekonomisine katkıları artacaktır.

Ülkemizin 10. Kalkınma Planı içinde “yenilikçi üretim, istikrarlı yüksekbüyüme” bölümünde yer alan “bilim, teknoloji ve yenilik” maddesinde, araştırmacı insan gücünün nitelik ve nicelik olarak geliştirilerek özel sektörde istihdamının artırılması ihtiyacına vurgu yapılmaktadır (Kalkınma Bakanlığı, 2014). Öte yandan, 65. Hükûmet programında da “Birlikte, problem çözmeye dayalı ve proje tabanlı öğrenmeyi teşvik eden eğitim teknolojilerini yaygınlaştıracağız.” “65’inci Hükûmet olarak, ülkemizin orta-üst gelir grubu ülkeler arasından çıkarak, yüksek gelir grubu ülkeler arasına girmesinin, bilim ve teknoloji ile yenilik alanında yapacağımız atılımlarla mümkün olabileceğinin bilincindeyiz. Kalkınma stratejimizin özünü; daha donanımlı, daha yenilikçi ve girişimci, bilgi üreten ve bunu yüksek katma değere dönüştüren insanımız ve işletmelerimiz oluşturmaktadır.” ifadeleri yer almaktadır. Bu anlamda, STEM eğitiminin amaçlarının 65. Hükûmet programının amaçlarına hizmet edeceği ve stratejik bir öneme sahip olduğu görülmektedir.

Related posts

KIRIM TATARLARINDAN SERİ PROTESTOLAR VE UKRAYNA YA DESTEK

Ümit ÖZKAN

dünyanın en sağlıklı besinini nedir ?

Ümit ÖZKAN

Alaca Kaymakamı Hicabi AYTEMUR Köyümüzü Ziyaret etti.

Ümit ÖZKAN

Yorum Gönder

Captcha Plus loading...