25.5 C
Kalecikkaya
16 Temmuz 2024
Kalecikkaya Köyü
GenelHaberler

Çorum için 12 maddelik covid-19 tedbiri

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi; 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. maddesine istinaden, Vali Mustafa Çiftçi Başkanlığından Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Senato Toplantı Salonunda olağanüstü olarak toplanmış, gündemdeki konular görüşülmüş ve aşağıdaki kararlar alınmıştır.

İçişleri Bakanlığının 18/10/2020 tarih ve 17174 sayılı Genelgesinde; koronavirüs salgınının etkileri ve vaka artışlarının tüm Dünyada halen devam etmekte olduğu, özellikle Avrupa kıtasında salgının seyrinde bir yükselme yaşandığı, birçok Avrupa ülkesinde kişilerin toplu olarak bir araya gelmemelerine yönelik yeni tedbirlerin alındığının görüldüğü belirtilerek, Ülkemizde de koranavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin etmek, fiziki mesafeyi korumak ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyrinin ve olası risklerinin göz önünde bulundurularak, hayatın her alanına yönelik uyulması gereken ek kuralların ve önlemlerin belirlendiği ve uygulamaya geçirildiği, koronavirüs salgınıyla mücadelede gelinen aşamanın Sağlık Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığınca birlikte değerlendirilmesi neticesinde bir takım kararların alınması gerektiği ifade edilmektedir.
Bu kapsamda İlimizde;
MADDE 1- Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadelede kurumsal kapasitenin yükseltilmesi amacıyla, ilgili kurum ve kuruluşların, bilhassa yerel yönetimlerin (Belediye Başkanlıklarının, İl Özel İdaresinin) takip, denetim ve uyarı ekseninde yürütülen çalışmalara daha fazla katkı sunmalarına,
MADDE 2- Koronavirüs (Covid-19) ile mücadele sürecinde İçişleri Bakanlığı genelgeleri, Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu tarafından oluşturulan Covid19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi ile İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararları çerçevesinde içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kuralları başta olmak üzere salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik belirlenen kısıtlamalara, önlemlere ve kurallara uyulmasının temini amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlar, kolluk birimleri ve ilgili meslek odalarının katılımıyla oluşturulan denetim ekiplerinin artırılması amacıyla, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Müftülüğü başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlardan gerekli personel görevlendirmelerinin yapılmasına,

MADDE 3– İlimiz sınırları içerisinde yer alan Ankara ve İstanbul illeri ile Karadeniz illerinin bağlantısını sağlayan şehirlerarası yol güzergâhları üzerinde bulunan, dinlenme, konaklama, yeme-içme vb. yol üstü işletmelerini/tesislerini de kapsayacak şekilde, İlimizde yürütülen denetimlerin sıklığının ve etkinliğinin artırılmasına,
MADDE 4- Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte kapalı alanlarda yoğunlaşmaların artacağı öngörüldüğünden, fiziki mesafe kuralının hayatın her alanında ve tüm mekânlarda uyulması gereken bir kural olduğu, kapalı alanlarda kalabalık şekilde toplanılmasının halk sağlığı açısından risk oluşturduğu ve kapalı yerlerin sık sık havalandırılması gerektiği hususlarının vatandaşlara hatırlatılmasının sağlanmasına, bu amaçla aşağıda yer alan;
“Kıymetli vatandaşlarımız; Salgınla mücadelede maske, temizlik ve mesafe kurallarına uyma konusunda çok dikkatli olmalıyız. Saygıdeğer hemşerilerimiz, Sonbahara girdik, kış yaklaşıyor. Özellikle tüm kapalı yerlerde ve yoğunluğun arttığı alanlarda fiziki mesafe kuralı noktasında daha dikkatli olmalıyız. Salgında hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. İnşallah birlikte başaracağız.” şeklindeki duyuru metninin Belediye Başkanlıklarının, kolluk araçlarının sesli duyuru sistemlerinden ve camilerin hoparlörlerinden anons edilerek her türlü duyuru vasıtasıyla duyurulmasına,
MADDE 5- Salgınla mücadelenin temel unsurlarından birisi olan “filyasyon” çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için tanı konulmuş vatandaşların yakın dönemde temaslı oldukları kişiler hakkında en doğru bilgiyi eksiksiz şekilde vermeleri son derece önem taşıdığından, Covid­19 tanısı konulan kişilerin temaslısı oldukları kişilerle ilgili bilgileri eksik/gerçeğe aykırı şekilde vermeleri durumunda gerekli idari ve adli işlemlerin yapılmasına,
MADDE 6- İçişleri Bakanlığının 18/10/2020 tarih ve 17174 sayılı Genelgesinde, son dönemlerde temaslı bildirim oranlarında düşüş olduğu, birinci derece yakınlar dışında temaslı bildiriminde isteksizlik yaşandığı görüldüğü bildirildiğinden, salgının yayılımının önlenmesi açısından Covid­19 tanısı konulan kişilerin gerçeğe aykırı, eksik, yanıltıcı beyanlarının tespit edilmesi durumunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 206 ncı maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,
MADDE 7- İçişleri Bakanlığının 29/09/2020 tarihli ve 15993 sayılı Genelgesiyle, her türlü şehir içi toplu ulaşım aracıyla yapılan seyahatlerde kullanılmak üzere kişiye özel hale getirilmiş elektronik/akıllı seyahat kart sistemleri ile Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması arasında gerekli entegrasyonların sağlanması konusunda Belediye Başkanlıklarına gerekli talimatlar verildiğinden, Sağlık Bakanlığı ile HES entegrasyonun sağlanmasına yönelik çalışmaların olabildiğince hızlı yürütülmesine, uygulamada karşılaşılan tereddütlerin şehir içi toplu ulaşım sistemleri ile HES entegrasyonunun sağlanmasına ilişkin temel usul ve esaslara dair Ek­1’de yer alan hükümler çerçevesinde yürütülmesine ve gerekli entegrasyonların ivedilikle sağlanmasına,

MADDE 8- Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ) tarafından 08/10/2020 tarihli ve 15513 sayılı “HES Kodu Uygulama Talebi Hk.” konulu Çorum Valiliğine sunulan dilekçede; kamu hizmeti niteliğinde iş yürüten Şirketlerinde bireysel başvurularda yoğunluğun giderek artış gösterdiği, müşterilerin taleplerini iletebilecekleri 186 numaralı telefon hattının, whatsapp, web, bip, Yedaş WebChat vb. elektronik olarak farklı ulaşım kanallarının bulunduğu belirtilerek, Koronavirüs (Covid-19) salgını vaka artış hızının azaltılması, salgının kontrol altında tutulması, yayılımının önlenebilmesi ve halk sağlığının korunabilmesi amacıyla Şirketlerine yapılacak tüm başvurularda Hayat Eve Sığar (HES) kodu bildiriminin Çorum Yedaş Bölge Müdürlüğünde zorunlu hale getirilmesi ile ilgili taleplerinin, tüm işlemlerinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerinin göz önünde bulundurulması, sıkıntı çıkabilecek tüm konularda abonelerine gerekli yardım ve kolaylığın herhangi bir mağduriyet ve gecikme oluşturmadan Şirket ve bağlı Çorum Yedaş Bölge Müdürlüğünü tarafından sağlanması şartıyla uygun görülmesine,
MADDE 9- Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek başta denetimler olmak üzere uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,
MADDE 10- Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere riayet etmeyen gerçek ve tüzel kişilere uygulanan idari para cezalarının tahsili konusunda ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli hassasiyetin gösterilmesine,
MADDE 11- Alınan bu kararların uygulanmasının, kolluk birimleri, zabıta müdürlüğü, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile görevli denetim ekipleri tarafından titizlikle takip edilerek sağlanmasına,
MADDE 12– Alınan bu kararların, İlçe Kaymakamlıklarınca ilçelerde uygulanmasının takibi ile koordinasyonunun sağlanmasına,

Related posts

Kalecikkaya Nüfusu Azalıyor. Gölpınarlar Nüfusu Artıyor

Ümit ÖZKAN

CUMHURBAŞKANINDAN İKİ MÜJDE

Ümit ÖZKAN

BASSAĞLIĞI DİLERİZ

Ümit ÖZKAN

Yorum Gönder

Captcha Plus loading...