17.7 C
Kalecikkaya
25 Nisan 2024
Kalecikkaya Köyü
GenelHaberler

Evlenme Ödeneği / Çeyiz Parası Nedir ?

Evlenme Ödeneği / Çeyiz Parası

Bu konumuzda;

Evlenme ödeneği nedir?
Şartları nelerdir?
01.10.2008 tarihinden önceki durum,
Evlenme ödeneği almak için nereye başvurulur?
Başvuru için gerekli belgeler nelerdir?

Konu başlığındaki konuları, SGK Başkanlık Müşaviri Ahmet METİN  bizler için açıkladı.

Konumuza geçmeden önce yazımıza şu şekilde bir not düşmekte fayda olduğunu düşünüyoruz. “tüm yazılarımızda elimizden geldiği kadar teknik terimlerden uzak ve anlaşılabilir ifadelerle konuları anlatmaya çalıştığımızın, kurumsal bir içerik olmadığının ve sadece kişisel tecrübelerin yansıtıldığının bilinmesi önem arz etmektedir.”

Gelin bu kısa açıklamadan sonra konumuza başlayalım.

Evlenme ödeneği nedir?

Bu tanımı yapmadan önce konuya ilişkin mevzuata ulaşmak isterseniz 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 37 nci maddesine bakabilirsiniz.

Evlenme ödeneği bir diğer ifadeyle çeyiz parası; ilk defa 01.10.2008 tarihinden sonra çalışmaya başlayan sigortalıların hak sahipleri için;

Ölüm geliri veya ölüm aylığı almakta iken evlenmeleri nedeniyle, gelir veya aylıklarının kesilmesi gereken kız çocuklarına talepte bulunmaları halinde evlenme tarihindeki almakta oldukları aylık veya gelirlerinin iki yıllık tutarı, bir defaya mahsus olmak üzere evlenme ödeneği olarak peşin ödenir. İşte ödenen bu tutara da evlenme ödeneği diğer bir ifadeyle çeyiz parası denmektedir.

Şartları nelerdir?

Evlenme ödeneğinin ödenmesi için hak sahibi kız çocuğunun bir dilekçe ile Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurması gerekir. Evlenme tarihi nüfus kütüğüne işlenmemişse, dilekçeyle beraber evlenme cüzdanının bir örneğinin de Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi zorunludur.

Evlenme ödeneği alan hak sahibinin aylığının kesildiği tarihten itibaren iki yıl içerisinde yeniden hak sahibi olması halinde, (boşanırsa) iki yıllık sürenin sonuna kadar gelir veya aylık bağlanmaz, bu durumda olanlar genel sağlık sigortalısı sayılır.

5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce ölen 4/1 (b) sigortalılarının hak sahibi kız çocuklarının aylık almakta iken kanunun yürürlük tarihinden sonra evlenmeleri halinde, bunlara da kanunun 37 nci maddesi uyarınca evlenme ödeneği verilecektir.

Evlenme ödeneği verilmesi halinde diğer hak sahiplerinin gelir ve aylıkları, evlenme ödeneği verilen sürenin bitimini takip eden ödeme döneminden itibaren yeniden belirlenecektir.

Evlenme ödeneği alan hak sahibinin gelir ve aylığının kesildiği tarihten itibaren iki yıl içerisinde yeniden hak sahibi olması halinde, bu süre içinde tekrar gelir ve aylık bağlanmaz, bu gibi durumlarda kız çocuklarına bağlanacak ölüm gelir ve aylıklarının başlangıcı, iki yıllık sürenin dolduğu tarihi takip eden ay başı olacaktır.

Anne veya babasından dolayı tarafına evlenme ödeneği verilen kız çocuğunun iki yıl içerisinde eşinin ölümü halinde, eşten dolayı varsa tarafına ölüm aylığı bağlanacaktır.

01.10.2008 tarihinden önce 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa tabi olarak çalışan kamu görevlisi sigortalıların hak sahipleri için ise;

Evlenmeleri sebebiyle dul ve yetim aylığı kesilen eş (karı veya koca) ve kız çocuklarla anaya bir defaya mahsus olmak üzere almakta oldukları dul veya yetim aylıklarının on iki aylık tutarı evlenme ikramiyesi olarak ödenir.

Bunlardan evlenme tarihinden itibaren on iki aydan önce boşananlarla evliliğin butlanına veya feshine karar verilenlere yeniden aylık bağlanması halinde, ödenmiş bulunan evlilik ikramiyesinin on iki aydan eksik süreye ait kısmı tahsil edilinceye kadar aylıkları ödenmez.

Evlenme ödeneği almak için nereye başvurulur? Başvuru için gerekli belgeler nelerdir?

Örneği Sosyal Güvenlik Kurumunca hazırlanan gelir/aylık/ödenek talep belgesi ile;

4/a ve 4/b (BAĞ-KUR) kapsamındaki evlenme ödeneği için sigortalının dosyasının bulunduğu sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğüne,

Dosyaları il veya merkez müdürlüklerine devredilmeyenler 4/a (SSK) kapsamında evlenme ödeneği işlemleri için Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bağımsız ve Hizmet Akdiyle Çalışanlar Emeklilik Daire Başkanlığı Mithatpaşa cad. No:7 Sıhhiye/ANKARA adresine,

5510 sayılı Kanuna tabi kamu görevlisi olan (4/c’li) sigortalıların hak sahipleri ile 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa tabi sigortalıların hak sahipleri ise dilekçe ile Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı Mithatpaşa cad. No:7 Sıhhiye/ANKARA adresine

Ayrıca, https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-evlenme-ikramiyesi-odenmesi-talebi e-Devlet üzerinden

Müracaat edilmesi gerekir.

Sağlıklı ve mutlu günlerde farklı konu ve yazılarımızda görüşmek üzere hoşça kalın…

Related posts

Gölpınar Köyü Vefat Haberi

Ümit ÖZKAN

Köylümüz Musa ÖZKAN a Geçmiş Olsun

Ümit ÖZKAN

KAR SEBEBİYLE KÖY YOLLARI KAPALI

Ümit ÖZKAN

Yorum Gönder

Captcha Plus loading...